21. oktober 2006

Et lite dikt stjær't fra dikt.no

Hvorfor gråter du lille jente?
Er det fordi du føler deg stygg?
Etter alle blikk de en gang sendte
Eller fordi du ikke tør rette din rygg?

Hvorfor gråter du lille jente?
Er det fordi du føler deg alene?
Etter alle knuste håp de en gang tente
Eller fordi alle andre er pene?

Hvorfor gråter du lille jente?
Er det fordi du er mørkredd?
Etter alle slag du en gang kjente
Eller fordi alle av deg har ledd?

Ja, hvorfor gråter du lille jente?
er du redd?

Ingen kommentarer: